Ferramol moliuskocidas

Moliuskocido Ferramol pakuotėŠiuo metu preparato 500 g. pakuotė kainuoja apie 28 litus. Informacija ant pakuotės

Veiklioji medžiaga: geležies fosfatas 10,0 g/kg. Jauko granulės su 1 % geležies fosfatu.

Produkto forma: granulės

Ferramol® yra moliuskocidas, naudojamas uogynų, lauko ir uždaro grunto daržovių bei dekoratyvinių augalų apsaugai nuo šliužų ir sraigių. Šliužų jaukas. Skirtas neprofesionaliam naudojimui.

DĖMESIO!

Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).  Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos centrą telefonu 8 5 236 2052.

Galiojimo laikas: 2 metai

SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

Žydros moliuskocido Ferramol granulės delne

Nepaisant nuotraukos, vengti tiesioginio kontakto su preparatu.

Poveikis: Ferramol® vilioja visus augalams kenksmingus šliužus. Paragavę moliuskocido, po kelių valandų jie nustoja ėsti ir pasitraukia į savo slėptuves, kur nugaišta. Tai visiškai naujas poveikis, kurio rezultatai nesumažėja dėl lietaus ir drėgno oro, kai šliužai būna ypač aktyvūs. Šliužus grūdeliai labiausiai vilioja tuomet, kai jie būna drėgni. Sausose vietose, kai nėra lietaus, grūdelius reikėtų laikas nuo laiko sudrėkinti. Daug kartų drėkinami jie nesuyra.

Naudojimo sritis: Nuo šliužų uogynuose, lauko ir uždaro grunto daržovėse bei dekoratyviniuose augaluose.

Norma: Šliužams ir sraigėms naikinti išberkite 2,5-5 g/m2 Ferramol granulių. Didžiausias naudojimų skaičius: 4

Naudojimas: Pasirodžius šliužams, Ferramol® tolygiai, ne eilėmis ir ne krūvelėmis, paskirstomas ant žemės tarp augalų. Grūdelių paberiama ankstyvą vakarą, šliužams išlindus iš savo slėptuvių. Kai masalas suėstas, reikėtų vėl paberti Ferramol®. Taip atsikratoma naujų šliužų, kurie patenka į sodą iš aplinkinių vietovių.

Saugos priemonės: Prieš valgį, geriant ar rūkant ir po darbo plauti rankas ir neuždengtą odą. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti tiesioginio kontakto su produktu.

Tuščių pakuočių sunaikinimas: Tuščias pakuotes sunaikinti laikantis Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Pirmosios pagalbos priemonės: Įkvėpus: pajutus negalavimus, dėl gydymo kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Specialių apsaugos priemonių imtis nereikia. Patekus į akis: pašalinti kontaktinius lęšius ir nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Prarijus: pasireiškus negalavimams, kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos centrą telefonu 8 52362052.

Laikymas: Nelaikyti kartu su pašarais. Nelaikyti kartu su maisto produktais. Laikyti sausoje patalpoje.

Registruotas W. Neudorff GmbH KG prekės ženklas.

Nuotraukos: T.A.

Leave a Comment