INFINITO (fungicidas)

INFINITO fungicido pakuotė

Informacija buvo teisinga šio įrašo skelbimo metu. Šioje svetainėje neprekiaujama jokiomis augalų apsaugos priemonėmis ir negaliu atsakyti ar jos vis dar prieinamos.

Šiuo metu 30 ml. preparato kainuoja apie 10 litų. Toliau informacija iš naudojimo instrukcijos.

INFINITO® SC 687,5

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

INFINITO yra sisteminio ir translaminarinio veikimo fungicidas, skirtas profilaktiniam purškimui nuo bulvių maro, agurkų, porų, gūžinių, žiedinių ir lapinių kopūstų netikrosios miltligės. Produktas pasižymi stipriomis apsauginėmis savybėmis, kurias lemia naujos cheminės klasės veiklioji medžiaga fluopikolidas. Fluopikolidui būdingas visiškai kitas veikimo mechanizmas nei iki šiol sukurtų bulvių fungicidų. Be to, produktui būdingas gydomasis poveikis. INFINITO puikiai stabdo sporų vystymąsi, sporuliaciją ir sporų dygimą. INFINITO apsaugo bulves nuo maro infekcijos išplitimo lapuose, lapkočiuose, stiebuose, šakniagumbiuose.

Naudojimo norma ir laikas

Pradėti purkšti INFINITO reikia prieš pasirodant pirmiesiems ligų požymiams, kai susidaro palankios sąlygos grybinei infekcijai plisti arba gavus pranešimus iš ligų prognozavimo tarnybos.

Bulvėse nuo maro (Phytophthora infestans): 30-40 ml. produkto atskiesti 10l. vandens ir nupurkšti 250 m2. Purkšti kas 7-12 dienų, priklausomai nuo ligos intensyvumo. Jei ligos intensyvumas yra didelis arba, kai susidaro itin palankios sąlygos marui plisti, rekomenduojama naudoti didesnę normą ir trumpinti intervalus tarp purškimų. Jei bulvės yra laistomos, tai reikia vertinti, kaip padidėjusią riziką maro infekcijai plisti. Naudojant INFINITO bulvių apsaugos programoje, bulvės yra apsaugomos nuo gumbų maro po derliaus nuėmimo.

Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo – 7 dienos. Didžiausias purškimų skaičius: 4.

Lauko ir šiltnamio agurkuose nuo netikrosios miltligės (Pseudoperonospora cubensis): lauko agurkams – 40 ml. produkto atskiesti 10 l. vandens ir nupurkšti 250 m2.  Šiltnamio agurkams naudojamas 0,14 proc. koncentracijos tirpalas (14 ml. produkto atskiesti 10 l. vandens). Išpurkšti 5-15 l. tirpalo /100m2, priklausomai nuo augalų aukščio. Purkšti profilaktiškai kas 10 dienų.

Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo – šiltnamio agurkams – 1 diena, lauko – 3 dienos. Didžiausias purškimų skaičius: 3.

Gūžiniuose, žiediniuose ir lapiniuose kopūstuose nuo netikrosios miltligės (Peronospora parasitica): 30 ml. produkto atskiesti 10 l. vandens ir nupurkšti 170 m2. Purkšti profilaktiškai kas 10 – 14 dienų.

Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo – 14 dienų. Didžiausias purškimų skaičius: 3.

Poruose nuo netikrosios miltligės (Phytophthora porri): 30 ml. produkto atskiesti 10 l. vandens ir nupurkšti 170m2 pasėlių. Purkšti profilaktiškai kas 10-14 dienų.

Laikotarpis po paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo – 14 dienų. Didžiausias purškimų skaičius: 2.

PASTABOS

Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 1 val. (kol nudžiūsta tirpalas ant lapų). Purškimas smulkialašis. Tirpalą išpurkšti taip, kad visi augalų lapai gerai pasidengtų tirpalu. Purkšti tik sausus augalus. Nepurkšti jei tikimasi lietaus arba prieš augalų laistymą. Nerekomenduojama purkšti nuo bulvių maro, kai ligos infekcija jau išplitus ir puikiai matoma (t.y. pažeista daugiau nei 1 proc. lapų paviršiaus), nes tokiu atveju fungicido poveikis ženkliai sumažėja.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO MAŽINIMO PRIEMONĖS

Produktą sudaro dvi veikliosios medžiagos, priklausančios skirtingoms cheminėms grupėms, todėl sumažėja galimybė išsivystyti patogenų rezistencijai. Fungicidą būtina naudoti pagal rekomendacijas t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Nenaudoti mažesnės normos nei nurodyta etiketėje. Augalų vegetacijos metu apsaugos nuo ligų sistemoje nenaudoti INFINITO daugiau nei 4 kartus.

TIRPALO RUOŠIMAS

Prieš pradedant darbą purkštuvas turi būti gerai išvalytas. Prieš atidarant produktą reikia jį gerai suplakti, Reikiamą purškimui produkto kiekį, supilti į purkštuvą, pripildytą 1/2 purškimui skirto vandens. Tirpalą gerai išmaišyti. Išskalauti pakuotę tris kartus ir supilti išplovas į purkštuvą su ruošiamu tirpalu. Supilti likusį vandenį. Tirpalą dar kartą gerai išmaišyti. Paruoštas tirpalas turi būti išpurkštas nedelsiant. Po darbo purkštuvą išplauti, išplovas išpurškiant ant jau purkštų plotų.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dėvėti standartinį apsauginį kostiumą. Jei įmanoma, dėvėti dvisluoksnius drabužius. Po cheminėms medžiagoms atspariu kostiumu gali būti naudojamas polisterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Naudoti sandariai priglundančius apsauginius akinius, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines ir kvėpavimo takų apsaugą su kombinuotu filtru A/P2, avėti guminius batus. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu.  Darbo drabužius laikyti atskirai. Suteptus drabužius nedelsiant nusivilkti ir išvalyti. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti paviršiaus, jas būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Gaisro gesinimo priemonės: vandens srovė, alkoholiui atsparios putos, anglies dvideginis, sausi milteliai.

LAIKYMAS

Laikyti originalioje gamyklinėje pakuotėje, gerai vėdinamoje patalpoje, 0°-30°C temperatūroje, pašaliniams nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvulių pašaro, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių, nuo tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo laikas 2 metai nuo pagaminimo datos.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovas supilti į tirpalą ir išpurkšti. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: nedelsiant išvesti nukentėjusįjį į gryną orą. Jei negalavimas nepraeina kviesti gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus rūbus ir nuauti suterštus batus. Plauti dideliu kiekiu vandens su muilu. Jei sudirgimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: Nedelsiant plauti akis švariu vandeniu mažiausiai 15 minučių. Jei yra, išimti kontaktinius lęšius. Jei akių sudirgimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Atsitiktinai prarijus neskatinti vėmimo, o kviesti nedelsiant gydytoją. Plauti burną vandeniu, gerti mažais gurkšneliais vandens. Išgerti aktyvuotos anglies.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5 2362052.

Informacija gydytojui

Veiklioji medžiaga fluopikolidas priklauso benzamidų cheminei klasei, v.m. propamokarbo hidrochloridas – karbamatų, tačiau jis nėra cholinesterazės inhibitorius. Gydymas simptominis. Kontraindikacija: atropinas.

GARANTINIAI REIKALAVIMAI

Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamai laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

Nuotrauka: T.A.

Leave a Comment