LIP TOP

LIP TOP aktyviosios medžiagos pakuotėLIP TOP paviršiaus aktyvioji medžiaga šiuo metu kainuoja apie 6 litus už 100 ml. pakuotę. Toliau informacija nuo pakuotės.

LIP TOP – tai nejoninė paviršiaus aktyvioji medžiaga, skirta pagerinti augalų apsaugos priemonių, mikroelementinių trąšų efektyvumą, pasisavinimą bei padengimą ant augalų. LIP TOP sumažina lašelių paviršiaus tempimą, todėl pagerina augalų padengimą bei saugo nuo nulašėjimo purškimo metu.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

LIP TOP rekomenduojamas kiekis yra 35 ml. 100 litrų vandens.

Tirpalo ruošimas: Paruošti tirpalą pagal augalų apsaugos priemonių ar mikroelementinių trąšų naudojimo rekomendacijas. Vėliau, maišant įpilti reikiamą kiekį LIP TOP. LIP TOP yra suderinamas su augalų apsaugos produktais bei mikroelementinėmis trąšomis.

Sandėliavimas: LIP TOP laikyti originalioje gamintojo pakuotėje, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje patalpoje, nuo -5°C iki +30°C temperatūroje. Tinka naudoti 3 metus nuo pagaminimo datos.

SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS!

DĖMESIO! Kenksminga prarijus. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Saugoti nuo vaikų.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8-5 2362052, 8 687 53 378.

Produkto pavidalas: koncentruotas skystis.

Sudėtis: 50-60 % dietilenglikolio ir <6 % nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų.

Nuotrauka: T.A.

Leave a Comment