Herbicido Taifun B pakuotė

Taifun B (herbicidas)

Herbicido Taifun B pakuotė

Informacija buvo teisinga šio įrašo skelbimo metu. Šioje svetainėje neprekiaujama jokiomis augalų apsaugos priemonėmis ir negaliu atsakyti ar jos vis dar prieinamos.

Kainavo apie 10 lt. Toliau instrukcijos iš informacinio lapelio.

Naudojimas

Taifun® B – sisteminis herbicidas. Taifun® B veiklioji medžiaga – glifosatas yra absorbuojamas per augalo lapus ir kitas žaliąsias dalis, vykstant vegetacijai. Taifun® B poveikis augalams pastebimas po 8-12 dienų, o augalai pilnai žūsta po 14-20 dienų. Varputis, turintis 3-4 lapus, yra geriausiai veikiamas šio preparato. Taifun® B efektyviausiai veikia esant aukštesnei kaip +14°C temperatūrai, pakankamai drėgmei ir augalams sukaupus vešlią lapiją. Nepurkšti lyjant ir jei laukiama lietaus per ateinančias 4 valandas.

Purškimo technika

Taifun® B preparatą kokybiškai išpurkšti galima žemės ūkyje naudojamais nugariniais purkštuvais bei lašeliniais aplikatoriais. Atskirais atvejais gali būti naudojami ir kiti įrengimai – specialūs ežektoriai, aplikatoriai ir t.t. Prieš pradedant purkšti patikrinkite purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas detales. Purkštuvas turi būti techniškai tvarkingas ir švariai išplautas. Tirpalo ruošimui naudoti tik švarų, neturintį priemaišų vandenį. Nepurkšti vėjuotą dieną. Nugariniais purkštuvais rekomenduojama purkšti nedidelius plotus.

Tirpalo paruošimas

Į purkštuvo talpą įpilama 75%  reikiamo vandens kiekio. Supilamas reikiamas Taifun® B kiekis. Tuomet supilamas trūkstamas vandens kiekis ir išmaišoma.

Naudojimo rekomendacijos

Vaismedžių (obelų ir kriaušių) pomedžiams. Norma: 200 ml. + 10 l. vandens, apdorojant 500 kv. m. Naikina daugiametes ir vienametes vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Purškiamos piktžolės aktyvaus augimo metu pavasarį, vasarą arba rudenį, apsaugant vaismedžius ir uogakrūmius. Apdorojimo skaičiuis – 1.

Plotai, skirti sodų ir uogynų įveisimui. Norma: 150-200 ml. + 10 l. vandens, apdorojant 500 kv. m. Purškiamos piktžolės aktyvaus augimo metu, kai jos turi 3-4 lapelius arba yra 10-12 cm. aukščio. Apdorojimų skaičius – 1.

Gėlynai, vejos. Norma: 1 dalis Taifun® B ir 3 dalys vandens. Aukštaūgės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. Aplikatoriaus šepetėliai turi būti ne arčiau kaip 10 cm. iki kultūrinių augalų viršūnės. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų. Apdorojimų skaičius – 1.

Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui. Norma: 150 ml. + 10 l. vandens, apdorojant 500 kv. m. Purškiama po derliaus nuėmimo, piktžolių aktyvaus augimo metu, kai varpučiai 10-20 cm. aukščio, o usnys ir kitos daugiametės dviskiltės – skrotelės stadijoje. Po purškimo 5 dienas nepradėti žemės darbų. Apdorojimų skaičius -1.

Plotai prieš bulvių, kopūstų, sodinimą, morkų sėją. Norma: 150 ml. + 10 l. vandens, apdorojant 500 kv.m. Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varpučiai 10 cm. aukščio, daugiametės dviskiltės – skrotelės stadijoje, pavasarį 5 dienas prieš žemės dirbimą, sėją, sodinimą. Nepurkšti šalnų metu. Apdorojimų skaičius -1.

Saugos priemonės

Dirbant su preparatu negalima valgyti, gerti, rūkyti. Dėvėkite asmens apsaugos priemones: apsauginę aprangą (atitinkančią standartą EN 340), tvirtus batus ir cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, pvz., nitrilo, neopreno ir kt. (atitinkančias standartą EN 374). Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą su muilu prieš pertraukas ir baigę darbą. Laikykitės produkto naudojimo rekomendacijų.

Saugojimas

Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnėje kaip -5°C ir ne aukštesnėje kaip +40°C temperatūroje. Minimalus preparato galiojimo laikas: 2 metai (5-35°C temperatūroje).

Pirmoji pagalba

Įkvėpus, išveskite nukentėjusįjį iš pavojaus zonos. Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkite sudrėkusius drabužius, odą nuplaukite vandeniu su muilu. Jeigu sudirgimas išlieka (paraudimas), kreipkitės į gydytoją. Patekus į akis, plaukite jas dideliu kiekiu švaraus vandens, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Prarijus, nesukelkite vėmimo, duokite gerti daug vandens, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Blogai pasijutę, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Pasiimkite preparato etiketę – instrukciją.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 236 2052.

Tuščių pakuočių sunaikinimas

Tuščios pakuotės gerai išskalaujamos, išskalautas skystis supilamas į purkštuvą ir išpurškiamas. Tuščias pakuotes sunaikinti specialiai tam skirtoje vietoje. Nenaudoti tuščių pakuočių kitiems tikslams.

PASTABA: gamintojas garantuoja už preparato kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

Nuotrauka: T.A.

Comments

  1. Author
    Sodininkas

    Purškiau takus šiuo preparatu. Pradėjus purškimą nebuvo nė ženklo apie galimą lietų. Vis dėl to, bebaigiant purkšti ėmė lyti, ir stipriai. Kadangi naudojimo instrukcijoje minima, jog turi praeiti bent keturios valandos iki lietaus, beliko žiūrėti į plaunamą darbą. Tačiau, mano nuostabai, po poros savaičių pradėjo ryškėti herbicido poveikis. Ne visur, bet didžiojoje dalyje purkštų zonų sulaukiau artimo pageidautam herbicido poveikio.

    Mintis tokia – rezultatai, purškiant panašiais preparatais, priklauso nuo daugybės faktorių. Jei nesulaukėte gamintojo deklaruojamų ir laukiamų preparato poveikio apraiškų (net jei tikrai naudojote vadovaudamiesi instrukcijomis), gali būti, kad neįvertinote kai kurių preparato veikimą įtakojančių faktorių arba jų nebuvo įmanoma įvertinti tuo metu.

Leave a Comment