Lietuvos Dendroflora

Knyga 'Lietuvos Dendroflora'

'Lietuvos Dendroflora'. Autorių kolektyvas.

Autoriai: Mindaugas Navasaitis, Remigijus Ozolinčius, Domas Smaliukas, Jūratė Balevičienė.

Kita informacija: ISBN 9955-575-35-2; 576 psl.; leidykla „Lututė“; knyga kietu viršeliu;

Kaina: šiuo metu knygynuose nesiekia 100 lt.

Anotacija: Gausiai iliustruota spalvotomis nuotraukomis, žemėlapiais, piešiniais knyga apie savaime Lietuvoje augančias medėjančių augalų rūšis. Knyga pagrįstai nusipelno pagarbios vietos Jūsų bibliotekoje. Išsamūs, informatyvūs aprašymai dulkėmis paverčia visas populiarias panašaus pobūdžio knygas.

Citata: „Monografijoje aprašoma Lietuvoje savaime paplitę sumedėję augalai: iš viso aprašyta 26 šeimos ir 45 gentims priklausančios 94 sumedėjusių augalų rūšys: 25 – medžių, 52 – krūmų, 16 – krūmokšnių ir puskrūmių bei 1 laipiojančioji liana. Kai kurios rūšys arba jų vidurūšiniai taksonai (gluosnio (karklo) ir erškėčio genčių) Lietuvoje autorių buvo konstatuoti pirmą kartą. Leidinyje pirmą kartą aprašoma nemažai formų ir kt. vidurūšinių taksonų, kurie iki šiol nebuvo žinomi arba apie kurių egzistavimą buvo paskelbta tik disertacijose bei mokslinėse ataskaitose.

Aprašant rūšis, pateikiamas jos bendrasis paplitimas bei gausa Lietuvoje, aprašoma išvaizda, pateikiami augalo matmenys Lietuvos teritorijoje, siekiama nurodyti rūšies svarbesniuosius morfologinius požymius, taip pat pateikti lapojimo, žydėjimo ir  vaisių brendimo laikas bei trukmė šalies sąlygomis.

Bendruose skyriuose pateikiama žinių apie Lietuvos augalijos istorinę ir dabartinę raidą, apie sumedėjusių augalų bendrijas – miškus ir krūmynus. Trumpai charakterizuojama miškų sintaksonominė struktūra, svarbesniųjų dendrofloros rūšių  reikšmingumas tam tikrose bendrijose. Supažindinama su Lietuvos miškų pagrindiniais tipais,  siekiant susieti  juos su kitomis fitocenozėmis, aptariama įvairių dendrofloros rūšių gausa ir jų paplitimo tendencijos šalies teritorijoje, kalbama apie dendrofloros dabartinę būklę ir apsaugą.

Leidinys gausiai iliustruotas sumedėjusių augalų nuotraukomis ir piešiniais.

Knyga skirta dendrologams, miškininkams ir privačių miškų savininkams, studentams ir pedagogams, gamtininkams, visiems, besidomintiems Lietuvos augalija.“

„Per daugelį introdukcijos dešimtmečių kai kurie svetimžemiai sumedėję augalai pasklido šalie teritorijoje platinami paukščių arba jų sėklas išnešiojant vėjui, taip pat sėjant žmogui (pavyzdžiui, sausakrūmio). Mūsų leidinyje apie tokias rūšis nekalbama, nors, suprantama, jų reikšmė savaiminių sumedėjusių augalų bendrijose jau galėtų būti vertinama, juolab, kad mūsų dendrofloroje tokių rūšių ateityje nuolat gausės.

Iki šiol neturėjome leidinio, kuriame aprašyti vien sumedėję Lietuvos savaiminiai augalai. Esame įsitikinę, kad toks leidinys reikalingas universitetų, kuriuose studijuojami gamtos mokslai, studentams, mokytojams, aplinkos apsaugos darbuotojams, miškininkams ir visuomenės švietimui.“

Leave a Comment