Medžiai ir krūmai parkams bei sodyboms

Knygos 'Medžiai ir krūmai parkams bei sodyboms' viršelisŠiandien įsigyjau naują knygą. Tiesa, pirmasis knygos ‘Medžiai ir krūmai parkams bei sodyboms“ leidimas buvo 2008 metais.

Autorius: Mindaugas Navasaitis

Kita informacija: ISBN 978-9955-751-14-4; 238 psl.; išleista 2008 ; leidykla “Lututė”; knyga kietu viršeliu; Aprobuota LŽŪU Agronomijos fakulteto Metodinėje komisijoje: protokolas Nr. 10 (60) 2008 kovo 17d. .

Kaina: Pirkau knygyne „Pegasas“ už  47,66 lt.. Leidykla „Lututė“ internetinėje svetainėje siūlo už 40 lt.

Anotacija: „Mokomojoje knygoje pateikiamos bendros žinios apie želdynų klasifikaciją, paskirtį, želdinių tipus ir jų komponavimo principus, apie dekoratyviniams sumedėjusiems augalams keliamus reikalavimus, taip pat kurios nors rūšies ar veislės panaudojimo galimybes ir tinkamumą tam tikrai funkcijai atlikti. Kalbama apie įvairių rūšių dekoratyvių medžių, medkrūmių, krūmų, krūmokšnių ir lianų poreikį dirvožemio derlingumui, drėgnumui, šviesai ir kitiems aplinkos veiksniams. Mokomoji knyga skiriama Lietuvos žemės ūkio universiteto studentams, studijuojantiems pagal programą „Dekoratyvioji dendrologija“. Ja galės naudotis dekoratyvinio želdinimo darbuotojai.“

Citata: “Knygoje aprašomi svarbesnieji, Lietuvoje dažniausiai paplitę sumedėję augalai bei jų dekoratyvinės veislės. Pateikiamo asortimento pakanka įveisti bet kurio tipo ir paskirties želdynui. Kad būtų galima nesunkiai pasirinkti pageidaujamo dydžio, formos, išvaizdos ir spalvos augalus, aprašomi medžiai, medkrūmiai, krūmai bei lianos yra suskirstyti į tam tikras funkcines ir biologines grupes.

Supažindinama su želdynų ir želdinių tipais bei želdinių komponavimu.

Apžvelgiami skirtingų rūšių sumedėjusių augalų auginimo ir priežiūros ypatumai bei ekologinės savybės.

Siekiama pateikti kiekvienos aprašomos rūšies ar veislės suaugusio individo matmenis: aukštį, lajos skersmenį, o medžių – ir liemens skersmenį. Nurodomi vidutiniai matmenys, kuriuos minimi brandaus amžiaus medžiai, medkrūmiai, krūmai ar lianos Lietuvoje pasiekia augdami atviroje vietoje optimaliomis sąlygomis. Tų rūšių ir veislių, kurios mūsų šalyje dar tik pradedamos auginti, pateikiami numanomi orientaciniai matmenys.

Įvertinus suaugusio augalo matmenis, galima išvengti klaidų projektuojant želdynus, komponuojant želdinių tipus, numatant sodinių vietas šalia pastatų, kelių, komunikacijų, siekiant, kad želdiniai neužstotų pastatams šviesos, vaizdų, netrukdytų komunikacijoms, didesni augalai nestelbtų mažesnių ir pan.“

Turinys:

Pratarmė / 5

1. Apie dekoratyvinius sumedėjusius augalus / 7

Gyvenimo forma ir matmenys / 7
Lajos sandara ir forma /14
Lapų, spyglių ornamentika, spalva ir faktūra / 17
Puošnūs žiedai ir dekoratyviniai vaisiai / 23
Liemuo ir žievės tekstūra / 26

2. Želdinių komponavimas / 28

Želdynų tipai ir normos / 28
Želdinių tipai / 39
Komponavimo rekomendacijos / 49

Forma / 49
Spalva / 49
Šviesa ir šešėlis / 52
Kontrastas / 53
Planas / 55

3. Kai kurios sumedėjusių augalų grupės / 57

Leave a Comment